výučba

PREHĽAD VYUČOVACÍCH PREDMETOV A LABORATÓRIÍ
VÝSKUMNEJ SKUPINY

PREDMETY

LABORATÓRIÁ

Presuňte sa na stránku, kde nájdete zoznam a popis predmetov, ktoré výskumá skupina vyučuje, spolu s popisom jednotliých predmetov, vyučujúcimi, osnovou, informačným listom  a všetkým čo o predmete potrebuje študent vedieť.

Presuňte sa na stránku, kde nájdete zoznam a popis laboratórií, ktoré využíva výskumná skupina, s popisom jednotlivých laboratórií, rozvrhom hodín, fotogalériou a informáciami kde sa dané laboratórium nachádza.