VÝSKUM

PREHĽAD DIZERTAČNÝCH PRÁC A PROJEKTOV
NAŠEJ KATEDRY

PROJEKTY

DIZERTAČNÉ PRÁCE

Na tejto stránke máte možnosť prezrieť si medzinárodné aj národné projekty na ktorých naša katedra spolupracuje, prehľad projektov financovaných z európskych fondov čerpaných na našej univerzite.

Presuňte sa na stránku dizertačných prác našich dokrorandov. Na stránke nájdete zoznam prác spolu s menom školiteľa názvom témy a doktorandom, ktorý danú tému obhájil.