O nás

V TEJTO ČASTI STRÁNKY SI MÔŽEME PREZRIEŤ ČLENOV A KONTAKT NA NICH.

ČLENOVIA

Zolotova foto

prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.

Profesorka

Volám sa Iveta Zolotová, som garantka skupiny CIKS a nájdete ma na Technickej univerzite v Košiciach, ul.Vysokoškolská 4, v kancelária číslo 138.

doc. Ing. Peter Papcun PhD.

DOCENT

Som odborný asistent a vedúci oddelenia CAK KKUI a nájdete ma naTechnickej univerzite v Košiciach, ul.Vysokoškolská 4,v kancelárii číslo 139.

doc. Dr. Ing. Ján Vaščák

DOCENT

Som docentom v odbore AI na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie a členom Centra aplikovanej kybernetiky. Nájdete ma na Technickej univerzite v Košiciach, ul.Vysokoškolská 4,v kancelária číslo 140.

Ing. Erik Kajati, PhD.

odborný asistent

Nájdete ma na Technickej univerzite v Košiciach, ul.Vysokoškolská 4,v kancelárii číslo 156.

Ing. Ladislav Pomšár

DOKTORAND

Som interný doktorand na odbore Inteligentné systémy. Nájdete ma na Technickej univerzite v Košiciach, ul.Vysokoškolská 4,v kancelárii číslo 139.

SPOLUPRACUJÚCI NA PROJEKTOCH

bunzel

doc. Ing. Marek Bundzel, PhD.

SPOLUPRACUJÚCI – IS

noro

Ing. Norbert Ferenčík, PhD.

SPOLUPRACUJÚCI – IS

jascur

Ing. Miroslav Jaščur

SPOLUPRACUJÚCI – IS

ALUMINI

INTELIGENTNÉ SYSTÉMY

Mocnej

Ing. Jozef Mocnej, PhD.

2019

lojka

Ing. Tomáš Lojka, PhD

2017

mihal

Ing. Roman Miháľ, PhD.

2017

HOSPODÁRSKA INFORMATIKA

miskuf

Ing. Martin Miškuf, PhD

2017 DoktoranD

Michalik

Ing. Peter Michalik, PhD.

2016 DoktoraNd

Stofa

Ing. Ján Štofa, PhD.

2015 DoktoraNdn