PROJEKTY

PREHĽAD PROJEKTOV, NA KTORÝCH NAŠA
KATEDRA PRACUJE

ZOZNAM PROJEKTOV

Medzinárodné

 

Národné

 • Siemens Heathineers – Intellingent Health Lab, 2019 – 2023, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová
 • FEI grant – Kognitívne laboratórium – inteligentná interakcia medzi človekom a systémom pre well-being, 2020, zodpovedná riešiteľka Dominika Čupková
 • KEGA – AICybS – Smart Industry / Architectures of Intelligent Information and Cybernetic Systems, 2018-2020, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová, zástupca Peter Papcun
 • VEGA – Inteligentné kyber-fyzikálne systémy v heterogénnom prostredí s podporou IoE a cloudových služieb, 1/0663/17, 2017-2020, zodpovedná riešiteľka Iveta zolotová, zástupca Peter Papcun
 • Nadácia US Steel – Výskum a inovácie v laboratóriách pre Inteligentné systémy a robotiku/Smart Industry, 2019, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová
 • FEI Grant – Intelligent Lab Space – towards intelligent human-system interoperability, 2019, zodpovedný riešiteľ Erik Kajáti
 • Nadácia Tatrabanky – Kvalita vzdelávania – MILEAGE – Machine Learning Generation – 2018-2019, zodpovedný riešiteľ Erik Kajáti
 • Tatrabanka – IoTNET – Take your kowledge to the edge, 2018 – zodpovedný riešiteľ Martin Miškuf
 • FEI grant – Decentralizovaná IoT architektúra pre efektívne využívanie dostupných zdrojov, FEI-2017-46, 2017-2018,  zodpovedný riešiteľ Jozef Mocnej
 • NadáciaTatrabanky – Študenti do sveta – Výskumný pobyt – University of Auckland, New Zealand, 2017-2018, Martin Miškuf
 • NadáciaTatrabanky – Business Idea – startUp Enterprise IoTNet – pozvánka do finále 2017 – zodpovedný riešiteľ Martin Miškuf
 • NadáciaTatrabanky – Kvalita vzdelávania – Quo vadis Smart Industry/Industry 4.0?, 2017, zodpovedná riešiteľka Zolotová, zástupca Papcun 
 • NadáciaTatrabanky – E-talent – REPAIR – REhabilitation PlAtform ImpRovement, 2017, zodpovedný riešiteľ Bundzel, zástupca Ferenčík 
 • FEI grant – CHECkuP – Cognitive HEalthCare Platform, 2016-2017, zodpovedný riešiteľ Miškuf, zástupca Tomáš Lojka 
 • KEGA – CyberLabTrainSystem – demonštrátor a trenažér informačno-riadiaceho systému – inovácia, 2015-2017,zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová, zástupca Peter Papcun
 • Tatrabanka – E-talent – Castle – Comfortable and SmarT Living Expanded, 2016 – zodpovedný riešiteľ Peter Papcun
 • FEI TUKE grant – Data acquisition and processing with IoT and cloud technologies in smart industry, 2015-2016,  zodpovedný riešiteľ Tomáš Lojka
 • KEGA – CyberLabTrainSystem – demonštrátor a trenažér informačno-riadiaceho systému, KEGA č. 021TUKE-4/2012, 2012-2014, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová
 • KEGA – CyberEduCentre – Kybernetické edukačné centrum, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová 
 • VEGA – Dynamické hybridné architektúry v multiagentových sieťových riadiacich systémoch, VEGA č. 1/0286/11, zodpovedny riešiteľ Ján Sarnovský, IKS riešitelia
 • KEGA – Vypracovanie moderných vysokoškolských učebníc pre ťažiskové jednotky nového transformovaného študijného programu “Kybernetika a informačno-riadiace systémy” na druhom stupni štúdia (KEGA č. 034TUKE-4/2011, zodpovedná riešiteľka doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD., IKS riešitelia
 • APVV – Výskumný grant, Analýza fluorescenčného obrazu nepravidelných buniek s cieľom nedeštruktívnej kvantifikácie DNA. ÚEF SAV + FEI TUKE + PF UPJŠ, 2008-2010, zodpovedná riešiteľka za FEI TUKE Iveta Zolotová
 • KEGA – CyberVirtLab – Monitorovanie reálnych a supervízne riadenie simulovaných systémov, 2006-2008, KEGA č.3/4230/06, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová
 • KEGA – Monitorovanie reálnych a supervízne riadenie simulovaných procesov – virtuálne laboratórium IIRS, 2003-2005, KEGA č.3/120 603, zodpovedná riešiteľka Iveta Zolotová

Európske fondy